Prawo do odstąpienia od umowy

Nie jesteś zadowolony z zakupu? Poniższe dokumenty wyjaśnią zasady odstąpienia od umowy i ułatwią proces zwrotu towaru.

Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. W przypadku uszkodzeń mechanicznych bądź ingerencji w oprogramowanie produktów sklep może odmówić zwrotu produktu lub pomniejszyć zwrot należnej kwoty o utratę wartości przedmiotu zaistniałą w wyniku uszkodzenia.

  1. Formularz reklamacji towaru
  2. Formularz reklamacji usług
  3. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
  4. Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług
  5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
  6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług